21.04.2017 tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sn Buğra GÖKÇE ile randevu talep edilmiş ve saat 14:30' da bu görüşme gerçekleşmiştir. İlçemizin Yerel Nitelikteki önemli sonuçları hakkında kendisine bilgi notu iletilmiş ve bu konuların takipçisi olacağını kendilerince ifade edilmiştir. 
        Sn Büyükşehir Genel Sekreterine iletilen konu başlıkları;
        
        1- Spor salonumuzun yerine Kayamakamlığımızca ve Belediyemizce tespit edilen 397 Ada 21 nolu hazine parseline konteynır konularak göçmenlerin geri dönüş işlemlerinin buradan yapılması, spor salonunun tekrar faal hale getirilmesi
        2- İlçemiz Hükümet Konağının ön ve arka bahçelerine halkımızıın oturacağı  park ve çocuk bahçesine dönüştürülmesi, ön tarafın park olarak, arka tarafın ise çocuk parkı olarak kullanımı
        3- İlçemizin otopark ihtiyacı sorunu kendilerine iletilmiştir. Uygun bir parselin bulunması halinde bununla ilgili süreci başlatacakları belirtilmiştir. Bu konuda  İlçe düzeyinde arayışların sonuçlandığında Genel Sekreterimize bilgi verilecektir.
        4- Gürültü ve Çevre Kirliliği ile ilgili şikayetler iletilmiş bu konuda ilgili daire başkan vekili talimatlandırılmıştır.
        5-  Küçük sanayi sitemizin ve civarındaki sitelere ait yapıyla ilgili sorunları iletilmiş ve mahalle içi yollarda yeraltı drenajı yapılması talep edilmiştir.
        6- Mazılı mahallemizin her muhtarlık toplantısında gündeme getirilen dere yatağındaki istitnat duvarının yıkılması sebebiyle önlemlerin alınması söylenmiştir.
 
        İzmir Büyükşehir Başkanımız Sn Aziz KOCAOĞLU ve Büyükşehir Genel Sekreteri Buğra GÖKÇE' nin Saygı ve Selamlarını getirmiş bulunmaktayım ve kendileri İlçemize davet edilmiştir.
                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                             Fatih DAMATLAR
                                                                                                                                                                                                                                                                             Valı YARDIMCISI
                                                                                                                                                                                                                                                                             Dikili Kaymakam V.