Sıfır Atık projesini etkin bir şekilde uygulamak amacıyla Sıfır Atık Bilgi Sistemi kurulmuş olup kullanıcılara açılmıştır. Üçer aylık periyotla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmasını talep edilen ilerleme raporlarının ve atık verilerinin gönderilmemesi, bundan böyle veri girişlerinin sistem üzerinden yapılması gerektiği,
        Sıfır Atık Bilgi Sistemi, çevre mevzuatı kapsamında hizmet veren bütün uygulamaların yer aldığı Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) içinde yer aldığı, sıfır atık veri girişlerinin yapılabilmesi için kurumların öncelikle;
         1-) Vergi numarası olan her bir kurum için, kurum üst amirleri veya kurum tarafından resmi yazı ile yetkilendirilmiş kişiler, e-devlet şifreleriyle https://ecbs.cevre.gov.tr adresinden giriş yapacaktır.
        2-) Kurum bilgileri girilip odak noktalarının atama/yetki yazıları yüklenerek EÇBS'ye kayıt yapılır. 
        3-) Kayıt formunun çıktısı, üst yazı ekinde Müdürlüğümüze sunularak oluşturulan kaydın onaylanması sağlanır. 
        4-) Onayın ardından e-devlet şifresi ile EÇBS sistemi üzerinden "Sıfır Atık Bilgi Sistemi" ne erişim sağlanacaktır. 
       5-) Kuruma bağlı olup vergi numarası olmayan ve farklı adreslerde bulunan bütün alt birimler, firma yetkilisi tarafından "tesis" olarak tanımlanır. 
      6-) Sıfır Atık sisteminin uygulaması adres bazlı olacaktır. Aynı adreste birden fazla kurum olması durumunda ALO 181 aranarak "Ulusal Adres Veri Tabanı Kodu" çoklu kullanım için açtırılacaktır. " 
şeklinde EÇBS üzerinden kayıt işlemlerinin yapılmasının gerektiği, 
        Kurumların sıfır Atık projesi kapsamında yaptığı çalışmaların ve toplanan atıklara ilişkin veri girişlerinin en geç 28.02.2019 tarihine kadar Sıfır Atık Bilgi Sistemine eklenmesi; bundan sonra yapılan her faaliyetin ve gönderilen atıklara ilişkin veri girişlerinin sistemde güncellenmesi gerekmektedir.