Tüm İlçe Nüfus Müdürlüklerince düzenlenerek vatandaşlarımıza verilen Nüfus Kayıt Örnekleri kare kodlu olarak (imza ve mühür bulunmadan) düzenleyebilme yetkisi tanımlanmıştır.
Kare Kodlu Nüfus Kayıt Örnekleri e- Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler ile aynı hukuki değere sahiptir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.