MASAL YAZIMI YARIŞMASI
 
        İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Araştırma ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nün 19.10.2018 tarih ve E.852684 sayılı yazısıyla 03-05 Mart 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen III. Milli Kültür Şurası sonucu hazırlanan "Eylem Planı" nın 12.6. numaralı "Masal Yarışması Düzenlenmesi" eylem/hedefinde yer alan; "Okul öncesine yönelik yeni ve özgün metinler yazılmasının teşviki amacıyla yerel düzeyde masal yarışması düzenlenmesi" kararı kapsamında masal yazım yarışması düzenlenecektir. Yarışmanın şartnamesi aşağıdadır: