Amatör Denizcilik Belgesi
 
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Dikili Liman Başkanlığının 31.10.2018 tarih ve 505 sayılı yazısı ile Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023'e kadar bir milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına  denizcilik kültürünü aşılamak, denizci millet, denizci ülke hedefine ulaşmak, insanımızın yüzünü denizlere çevirerek ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla;  "Amatör Denizci" sınavı yapılacağı ve "Amatör Denizci Belgesi" düzenleneceği bildirilmiştir.
        02.03.2008 tarih ve 26804 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlilikleri Hakkında Yönetmelikteki  şartları sağlamaları durumunda, Dikili Liman Başkanlığına ve sınav yapacak ve başvuru alacak Liman Başkanlıklarına müracaat edilmesi gerekmektedir.