13 EKİM DÜNYA AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI GÜNÜ
 
               Her yıl Ekim ayının 13' üncü günü "Dünya Afet Risklerinin Azaltılması" günü olarak kutlanmaktadır.
 
        Afetlerde risk azaltımı, afet nedenlerini analiz etme ve azaltmaya yönelik sistematik çalışmaları kapsayan bir kavramdır. Tehlikelere maruz kalmanın, incinebilirlik nedenlerinin azaltılması, yerleşim yerlerinin ve çevrenin yönetimi, olaylara hazırlık ve erken uyarı sistemleri geliştirilmesi gibi uygulamalar afetlerde risk azaltımı çalışmaları arasında yer almaktadır. Afetlerde risk azaltımı, afet yönetimi, afetlere hazırlık gibi disiplinleri içinde barındırmakta ve sürdürülebilir gelişmenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu hususta geliştirme sağlanabilmesi ve bu gelişmenin sürdürülmesi afet risklerinin azaltılması ile mümkün olup, afetlerde risk azaltımı çalışmaları toplumun her kesimini, kamu ve özel sektörün tüm birimlerini içermektedir.
 
        Güvenli yaşam, her türlü tehlikeye karşı bilgili ve hazırlıklı olmakla mümkündür. Bunun için çevremizde oluşabilecek afet riskleri hakkında bilgi sahibi olmalı, yeni yerleşim alanlarını afet riski taşıyan bölgeler dışında kurmalı, tehlike kaynaklarına yakın bir yerde yaşıyorsak binamızın bu duruma uygun güvenlik seviyesinde inşa edildiğinden emin olmalı, afet ve acil durumlara karşı bir 'Aile Afet Planı' hazırlamalı, temel ihtiyaçları karşılamak üzere bir 'Acil Durum Çantası' hazırlamalı, Zorunlu Deprem Sigortası ve gerekli diğer sigortaları yaptırmalı, tüm aile üyelerinin acil durum telefon numaralarını ve bu numaraların nasıl aranması gerektiğini bildiğinden emin olmalı, afete hazırlık eğitimlerinin yanı sıra tamamlayıcı bilgileri içeren ilk yardım, yangın gibi eğitimleri almalı, afet ve acil durumlar sırasındaki doğru davranış şekillerini öğrenmeli ve çocuklarımıza öğretmeliyiz.